Loading...

Wesprzyj Stowarzyszenie AMIKUS przeznaczając swój 1%

Umożliwisz

 • rehabilitację i poprawę zaradności osobistej i psychofizycznej oraz przystosowanie i funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • organizowanie warsztatów psychofizycznych i zajęć terapeutycznych,
 • pomoc lekarską, prawną i materialną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • organizowanie wypoczynku w czasie wolnym.

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin AMIKUS

Os. Rusa 6, Poznań, tel./fax. 061 8749 612, www.amikus.poznan.pl

KRS  00000 76058

Darmowy Program PIT

Nr konta: BGŻ BNP PARIBAS Stowarzyszenie AMIKUS

18 1600 1462 1832 0017 8000 0001

Nr konta: BGŻ BNP PARIBAS Stowarzyszenie AMIKUS

18 1600 1462 1832 0017 8000 0001

Wszystkim ofiarodawcom serdeczne podziękowania składa zarząd

Nasze pracownie w ramach warsztatów terapii zajęciowej

Pracownia

plastyczno-tkacka

 • malowanie na płótnie i szkle,
 • przygotowanie ramy tkackiej do realizacji, przybijanie gwoździków i owijanie ich w osnowę lnianą,
 • wykonywanie projektu tkanin,
 • wybór techniki wykonania projektu: pastel, kredka, tempera,
 • opanowanie podstawowych technik tkackich, malarskich i graficznych oraz umiejętności wykonywania prostych form ceramicznych.
Zobacz więcej

Pracownia

komputerowa

 • nauka pracy z komputerem: pisanie, czytanie, rysowanie,
 • posługiwanie się komputerem, jako narzędziem do komunikowania się ze światem,
 • obsługa programów biurowych,
 • nauka pracy w sieci i korzystania z Internetu,
 • poznanie sprzętu komputerowego,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych – drukarki, skanera, pendrive,
 • wykorzystanie multimediów: dźwięku, grafiki, DVD,
 • redakcja kwartalnego pisma Warsztatów – „Amikusiaka”.
Zobacz więcej

Pracownia

umiejętności społecznych

 • zapoznanie się zachowaniem w miejscach publicznych, np. poczcie, w placówce PKO, sklepie,
 • poznanie wartości monet i banknotów wraz z zastosowaniem ich w praktyce,
 • wyrabianie orientacji w cenach produktów,
 • podtrzymywanie i udoskonalenie umiejętności pisania, liczenia,
 • wzbogacenie wiedzy ogólnej przez różne ćwiczenia zawierające elementy rozwoju poznawczego, manualnego oraz emocjonalnego,
 • uświadomienie upływu czasu, budowanie wiary we własne możliwości i poczucia samodzielności.
Zobacz więcej

Pracownia

gospodarstwa domowego

 • przygotowywanie różnego typu potraw,
 • posługiwanie się narzędziami kuchennymi,
 • przestrzeganie zasad bhp,
 • nauka mycia naczyń kuchennych, estetyki nakrywania do stołu i przygotowania posiłków,
 • wdrożenie zasad zdrowego żywienia, dbania o czystość i higienę w pomieszczeniach kuchennych.
Zobacz więcej

Pracownia

edukacyjna

 • przygotowywanie występów i przedstawień teatralnych (teatr lalek, scenki rodzajowe, drama, pantomima, bajki-samograjki, recytowanie wierszy)
 • praca z aparatem fotograficznym (zdjęcia w plenerze, portrety, martwa natura)
 • nauka języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości szkolnych (bloki tematyczne z geografii, historii, biologii itd.)
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez wyszywanie, wyklejanie, wycinanie, ugniatanie (praca z papierem, filcem, tkaniną, gliną, wełną)
 • terapia muzyką Mozarta (efekt Mozarta)
 • terapia metodą Knilla
 • terapia metodą Dennisona
 • terapia poprzez czytanie tekstów relaksacyjnych
 • muzykoterapia (taniec z chustami).
Zobacz więcej

Pracownia

technik różnych

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 • uwrażliwianie na zasady dobrego zachowania i kultury życia codziennego,
 • wdrażanie do aktywnego działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego.
Zobacz więcej

Pracownia

muzyczna

 • Rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych.
 • W ramach pracowni muzycznej prężnie działa zespół „Amikusiaki” – pod okiem doświadczonego terapeuty i muzyka.
 • Wokaliści stale poszerzają swój repertuar, a występy zespołu uświetniają uroczystości w „Amikusie”, (festyny, Dni Społeczności Lokalnych, itp.)
Zobacz więcej

Pracownia

psychologiczna

 • Uczestnicy wraz z psychologiem pracują nad nazywaniem emocji, wyrażaniem ich adekwatnie do sytuacji,
 • Wspólnie analizują problemy i zastanawiają się nad ich rozwiązaniami.
 • Uczestnicy mogą korzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz warsztatów dostosowanych do ich oczekiwań i możliwości.
Zobacz więcej

Członkowie zarządu

mgr Elżbieta Suterska

PREZES

Bożena Bartoszewska

SEKRETARZ

Lilianna Błażejak

SKARBNIK

Ostatnie wiadomości

na naszym blogu

Konkurs Aquanet – Bezpłatne warsztaty

Wygraliśmy konkurs AQUANETU - „Burzymy ściany między nami – jesteśmy tacy sami”! 30 Listopada został rozstrzygnięty konkurs charytatywny organizowany przez Aquanet SA. Spośród nadesłanych wniosków [...]

Zapraszamy do Klubu Seniora 2018

W ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Miasto Poznań pt. "Działania wspierające osoby w wieku emerytalnym realizowanym na bazie doświadczeń w prowadzeniu Klubu Seniora Spokojna Przystań" [...]

Wycieczka do Nowego ZOO w Poznaniu

Dnia 22.06.2017 uczestnicy warsztatów wraz z terapeutami wyszli do  Nowego Zoo.  Każdy świetnie się bawił obserwując życie zwierząt.

Dzień Matki

W dniu 12.06 z okazji dnia mam na "Scenie Wspólnej" Teatru Łejery odbył się występ zespołu "Amikusiaki". 

Czerwcowy Bowling

12-go czerwca, tradycyjnie w czwartek wyszliśmy większą grupą na bowling. Towarzyszyli nam Julia i Miguel - nasi goście z Hiszpanii.  

Wielkopolski Park Narodowy

W czerwcu udaliśmy się do Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach obok Puszczykówka. Wycieczkę rozpoczęliśmy od przyjazdu pociągiem do Puszczykówka, następnie wysłuchaliśmy ciekawego wykładu o Wielkopolskim [...]

Zielona Szkoła – Zaniemyśl

    W dniach 22-26 maj odbywała się Zielona Szkoła w Zaniemyślu. Zaniemyśl to małe, lecz urokliwe miasteczko. Nieopodal znajduje się wyspa, na [...]

Wycieczka do Zamku Książ

W tym roku odwiedziliśmy Zamek Książ. Wycieczka była bardzo udana, przewodnik opowiedział nam niesamowicie ciekawą historię zamku, zwiedziliśmy pobliską Palmiarnię, w której zatrzymaliśmy się na [...]

Darmowy Program PIT

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.