O nas 2018-07-03T08:27:56+00:00
Darmowy Program PIT

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

„A M I K U S“

Warsztat Terapii Zajęciowej

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców młodzieży niepełnosprawnej 16 lutego 1998 roku na bazie Klubu Osiedlowego „Amikus”. Klub działał od 1991 roku na os. Rusa 6 przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”. Zarząd Stowarzyszenia w codziennej swej pracy dąży do integracji wszystkich swych członków ze środowiskiem lokalnym. Zgodnie z przedmiotem działalności określonej w statucie, chcemy przede wszystkim:

 •    zapewnić opiekę oraz zintegrować środowisko osób niepełnosprawnych,
 •    prowadzić rehabilitację tychże osób,
 •    dążyć do poprawy ich sprawności psychofizycznej,
 •    organizować wypoczynek dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 •    umożliwić pomoc lekarską, prawną, materialną, a także wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych.

W ramach przyjętego programu prowadzona jest rehabilitacja usprawniająca, funkcjonalna i społeczna. Pragniemy stworzyć naszym podopiecznym takie warunki, aby prowadzona przez nas praca dydaktyczno-wychowawcza i terapeutyczna wyzwoliła ich kreatywność, głęboką wrażliwość i większą samodzielność. Mając na uwadze integrację ze środowiskiem lokalnym, corocznie przygotowujemy wystawy prac plastycznych naszych podopiecznych. Pomoc przy aranżacji wystaw udziela nam Rada Osiedla Chartowo. Prezentacja prac naszych podopiecznych organizowana jest między innymi na wystawach:

 •    w siedzibie Stowarzyszenia,
 •    szkole podstawowej na terenie osiedla,
 •    galeriach (Galeria Debiut w CK Zamek),
 •    domach kultury (Orle Gniazdo),
 •    festynach.

Nasza działalność to:

Nasz związek uzyskał osobowość prawną w lutym 1998 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z 07 IX 2004 roku, Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego o numerze KRS 0000076058.

Członkowie zarządu:

 • prezes: mgr Elżbieta Suterska,
 • sekretarz: Bożena Bartoszewska,
 • skarbnik: Lilianna Błażejak,

Nr Konta :

BGŻ BNP PARIBAS STOWARZYSZENIE AMIKUS

18 1600 1462 1832 0017 8000 0001 

Darmowy Program PIT