Pracownia umiejętności społecznych 2016-12-22T22:13:47+00:00
Darmowy Program PIT

Pracownia umiejętności społecznych

Happy family moments - Mother and child have a fun.

Zadania realizowane w ramach pracowni:

  • zapoznanie się zachowaniem w miejscach publicznych, np. poczcie, w placówce PKO, sklepie,
  • poznanie wartości monet i banknotów wraz z zastosowaniem ich w praktyce,
  • wyrabianie orientacji w cenach produktów,
  • podtrzymywanie i udoskonalenie umiejętności pisania, liczenia,
  • wzbogacenie wiedzy ogólnej przez różne ćwiczenia zawierające elementy rozwoju poznawczego, manualnego oraz emocjonalnego,
  • uświadomienie upływu czasu, budowanie wiary we własne możliwości i poczucia samodzielności.
Darmowy Program PIT