Projekty 2016-12-22T22:13:47+00:00
Darmowy Program PIT

PROJEKTY TRWAJĄCE:

Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych – bowling

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Projekt realizowany w terminie 31 października  – 30 grudnia 2016 r. Celem projektu jest organizacja zajęć sportowych w postaci nauki i doskonalenia gry w bowling. Projekt  adresowany dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus”.

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

Organizacja zajęć nordic walking dla seniorów Chartowa

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Projekt realizowany w terminie 14 września – 30 listopada 2016 r. Zajęcia adresowane dla osób w wieku 55+ zamieszkałych na terenie Chartowa tj. na osiedlach Czecha, Lecha, Rusa, Tysiąclecia, Franowo i Zodiak. Zajęcia odbywają się w każdą środę o godz. 9.20. Zbiórka przy ul. Chartowo 5 (przy torach kolejowych).

Czytaj więcej

Organizacja czasu wolnego dla seniorów Chartowa

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Projekt realizowany w terminie 20 października  – 17 listopada 2016 r. Celem projektu jest zorganizowanie 2 wycieczek jednodniowych, krajoznawczych po Wielkopolsce. Projekt  adresowany dla osób w wieku 60+ zamieszkałych na terenie Chartowa tj. na osiedlach Czecha, Lecha, Rusa, Tysiąclecia, Franowo i Zodiak.

Projekt „Regionalny Turniej Bocce Osób Niepełnosprawnych”

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Projekt realizowany w terminie 4 maja – 10 czerwca 2016 r.  Liczba osób objętych projektem: 120. Turniej odbędzie się 24 maja 2016 r. Rozgrywki bocce są we współpracy z Regionalnym Oddziałem Olimpiad Specjalnych Poznań.

„Organizacja kursów komputerowych dla seniorów Chartowa”

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Projekt realizowany w terminie 16 marca – 13 czerwca 2016 r.  Liczba osób objętych projektem: 80. Skierowany jest dla osób w wieku 50 + zamieszkałych na terenie Chartowa tj. na osiedlach Czecha, Lecha, Rusa, Tysiąclecia, Franowo i Zodiak.

„Organizacja zajęć nordic walking dla seniorów Chartowa”

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Projekt realizowany w terminie 16 marca – 13 czerwca 2016 r. Zajęcia adresowane dla osób w wieku 55 + zamieszkałych na terenie Chartowa tj. na osiedlach Czecha, Lecha, Rusa, Tysiąclecia, Franowo i Zodiak.

Projekt „Wyjazd edukacyjny osób niepełnosprawnych”.

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany w terminie 4 maja – 30 czerwca 2015 r. Projekt realizowany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Liczba osób objętych projektem: 45. Celem programu jest przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego do Berlina dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności oraz ograniczeń finansowy. Zadaniem projektu jest rozszerzenie pojęcia osób niepełnosprawnych o współczesnym świecie, odmienności językowej, kulturowej i walutowej. Pokazanie stolicy europejskiej pod kontem funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, ułatwień i barier architektonicznych. W sposób praktyczny wyjaśnienie pojęcia Unii Europejskiej, jej funkcjonowania i historii.

Projekt współfinansowany z Rady Osiedli Chartowo.

Projekt „Regionalny Turniej Bocce Osób Niepełnosprawnych”.

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany w terminie 27 kwietnia – 30 czerwca 2015 r. Liczba osób objętych projektem: 120. Turniej odbędzie się 19 maja 2015 r. Rozgrywki bocce realizowane są we współpracy z Regionalnym Oddziałem Olimpiad Specjalnych Poznań. Celem projektu jest kontynuacja propagowania bocce, jako dyscypliny sportu dla osób niepełnosprawnych. Realizacja corocznych spotkań sportowych drużyn trenujących bocce w swoich ośrodkach. Stwarza to okazję do podsumowania efektów treningów śródrocznych, uczy zawodników rywalizacji sportowej w duchu fair play, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, jak również z środowiskiem lokalnym reprezentowanym przez wolontariuszy, widownię, rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego.

Projekt współfinansowany z Rady Osiedli Chartowo.

Projekt „Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych – oswajanie z wodą”.

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Realizowany w terminie 1 kwietnia – 29 czerwca 2015 r. Projekt wykonywany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Koncept obejmuje prowadzenie zajęć na basenie POSiR na os. Pistowskim w Poznaniu. Celem projektu jest nauka pływania i adaptacja z wodą osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których stan zdrowia dyskwalifikuje z udziału w innych dyscyplinach sportu.

Projekt współfinansowany z Rady Osiedli Chartowo.

Projekt „Organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych – bowling”.

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany w terminie 1 kwietnia – 29 czerwca 2015 r. Projekt realizowany jest w Centrum Rozrywki MK Bowling w Poznaniu. Celem programu jest zapoznanie osób niepełnosprawnych z nową dyscypliną sportu, jaką jest bowling. Zadaniem głównym jest poprawa psychomotoryki osób niepełnosprawnych, przekazanie nowych umiejętności umożliwiających włączenia się tych osób w obszary życia publicznego stwarzając płaszczyznę do integracji społecznej.

Projekt współfinansowany z Rady Osiedli Chartowo.

Projekt „Organizacja kursów komputerowych dla seniorów Chartowa przez Klub Seniora „Spokojna Przystań” przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus”.

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany w terminie 8 kwietnia – 8 czerwca 2015 r. Liczba osób objętych projektem: 40. Projekt realizowany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Skierowany jest dla osób w wieki 50 + zamieszkałych na terenie Chartowa tj. na osiedlach Czecha, Lecha, Rusa, Tysiąclecia, Franowo i Zodiak. Celem szkoleń jest zdobycie przez seniorów podstawowych wiadomości i umiejętności w zakresie korzystania z komputera i Internetu. Realizowane kursy służą podejmowaniu działań przeciw wykluczeniu cyfrowemu dużej części społeczeństwa, jaką są seniorzy posiadający ograniczony dostęp do świata cyfryzacji oraz wiedzy w powyższym temacie.

Projekt współfinansowany z Rady Osiedli Chartowo.

 

  • Projekt „Poszerzenie zakresu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus””.

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany w terminie 15 września – 13 grudnia 2014 r. Liczba osób objętych projektem: 10. Koncept realizowany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Projekt obejmował prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych działającego przy Stowarzyszeniu Amikus. Zajęcia odbywały się 5 dni w tygodniu w godz. 9-13, swoim zakresem obejmowały zajęcia plastyczne, integracyjne, rehabilitacyjno-ruchowe. Projekt miał na celu wspieranie grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym w ich środowisku lokalnym, obejmował osoby, które ze względu na schorzenia nie rokują pozytywnie na możliwość podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Projekt współfinansowany z Rady Osiedli Chartowo.

  • Projekt „Organizacja kursów komputerowych dla seniorów Chartowa przez Klub Seniora „Spokojna Przystań” przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus””.

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany w terminie 7 marca – 31 maja 2014 r. Liczba osób objętych projektem: 120. Projekt realizowany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Projekt skierowany był dla osób w wieki 50 +. Seniorzy zdobyli wiedzę na temat możliwości oferowanych przez komputer i Internet. Umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych w życiu codziennym. Celem projektu było przełamanie obaw i strachu przed korzystaniem z mediów mogących polepszyć ich warunki życia.
Projekt współfinansowany z Rady Osiedli Chartowo.

  • Projekt „Działania służce poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych”.

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany w terminie 16 grudnia – 31 grudnia 2013 r. Liczba osób objętych projektem: 50. Celem projektu było przygotowanie osób niepełnosprawnych do uczestniczenia w zwodach sportowych w grze boccie oraz ogólna poprawa sprawności psychofizycznej adresatów zajęć. Gra ta oferuje możliwości aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych najmniej sprawnych ruchowo.
Projekt współfinansowany z Rady Osiedli Chartowo.

  • Projekt „Regionalny Turniej Bocce Osób Niepełnosprawnych”.

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany w terminie 17 czerwca – 15 września 2013 r. Liczba osób objętych projektem: 100. Turniej odbył się 12 września 2013 r. Turniej bocce realizowany był przy współpracy Regionalego Oddziału Olimpiad Specjalnych Poznań. Celem projektu było przeprowadzenie zawodów sportowych bocce dla zawodników niepełnosprawnych trenujących w klubach działających przy WTA, DPŚ, SDŚ, szkołach specjalnych. Spotkanie było okazją do podsumowania efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie całorocznych treningów Celem projektu była również popularyzacja bocce, jako dyscypliny sportu dla osób niepełnosprawnych, doświadczenie rywalizacji sportowej w duchu fair play, pogłębienie integracji osób niepełnosprawnych z środowiskiem lokalnym, w którym funkcjonują.
Projekt współfinansowany z Rady Osiedli Chartowo.

  • Projektu „Integracja seniorów z Chartowa”.

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany w terminie 27 września – 29 listopada 2013 r. Liczba osób objętych projektem: 75. Projekt realizowany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Projekt polegał na uczestnictwie seniorów w dwóch spektaklach operetkowych „Skrzypek na dachu” oraz „Orfeusz w piekle”. Celem zajęć była aktywizacja środowiska seniorów, udział w życiu kulturalnym miasta, stworzenie okazji do integracji środowiska osób starszych.
Projekt współfinansowany z Rady Osiedli Chartowo.

  • Projekt „Organizacja kursów komputerowych dla seniorów Chartowa przez Klub Seniora „Spokojna Przystań” przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus””.

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany w terminie 24 września – 24 grudnia 2013 r. Liczba osób objętych projektem: 100. Koncept realizowany przy współpracy Rady Osiedla Chartowo. Projekt zakładał przeprowadzenie 10 kursów komputerowych dla seniorów w grupach 10-osobowych. Projekt skierowany był dla osób w wieki 50 +. Podstawowym celem szkoleń było zdobycie przez uczestników i wiadomości i umiejętności z zakresu korzystania z komputera i Internetu. Podstawowym założeniem projektu było założenie przeprowadzenia kursów dla seniorów na terenie ich miejsca zamieszkania czyli na terenie Chartowa.
Projekt współfinansowany z Rady Osiedli Chartowo.

  • Projekt „Integracja Osób Niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym – spotkanie świąteczno-noworoczne”.

Dofinansowanie — Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany w terminie 17-31 grudnia 2012 r. Liczba osób objętych projektem: 70. Celem projektu było zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i lokalnym poprzez udział w organizowaniu spotkania świąteczno-noworocznego z udziałem społeczności lokalnej. Zebranie okolicznościowe poprzedzone było warsztatem plastycznym i kulinarnym, podczas którego osoby niepełnosprawne własnoręcznie wykonywały upominki świąteczne przeznaczone dla przedstawicieli środowiska lokalnego.
Projekt współfinansowany z Rady Osiedli Chartowo.

  • Projekt „Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla seniorów z dzielnicy Chartowo” (porady prawne i żywieniowe). Dofinansowanie Urząd Miasta Poznania. Projekt realizowany w 2007 r.
Darmowy Program PIT