Współpraca 2015-10-12T18:16:29+00:00
Darmowy Program PIT

Integracja, terapia i rehabilitacja w Napachaniu.

W latach 2007–2008 nasze stowarzyszanie realizowało projekt  „Integracja, terapia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z gminy Rokietnica i okolic”. Projekt finansowany był ze środków Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a także ze środków własnych stowarzyszenia oraz sponsorów. Zajęcia odbywały się dwa razy tygodniu w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi w Napachaniu.
Uczestnicy projektu mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach: artystycznych (zajęcia plastyczne, wyklina, haft), teatralnych, rehabilitacyjnych.

Obecnie grupa osób z gminy Rokietnica, która pomagała naszemu stowarzyszeniu przy realizacji tego projektu zawiązała własne stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych Roktar.

Urzędy oraz placówki państwowe.

Stowarzyszenie prowadzi ciągłą współpracę z:

  • Urzędem Miasta Poznania — Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Darmowy Program PIT