Zajęcia z logopedą 2016-09-20T07:17:32+00:00
Darmowy Program PIT

Pracownia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne mają na celu poprawę wyrazistości artykulacji słów poprzez ćwiczenia narządu mowy. Podczas zajęć uczestnicy wykonują różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia mięśni odpowiedzialnych za mowę. Konsekwencją spotkań z logopedą jest również wzbogacenie słownictwa oraz ćwiczenie logicznego myślenia.

 

Darmowy Program PIT